< Tillbaka <
Info om knekten

Anders NORLING

1741-09-05 denna Anders Norling är enligt vid förra GM casserad, men sedemera av Hans Kongl. Majt. efter dess och Riksens KrigsCollegii underdåniga betänkande d. 20/8 i anledning av Fru Friherrinnan Eleonora Wachtmeisters underdåniga ansökning godkänd, ty varder han approberad.

Torp

Torpnamn

Palmtorp

Torpnummer

0995

Rote

Norrby

Rotegård 1

Norrby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Kumbla

Mantal 2

1

Socken

Sockennamn

Toresund

Härads ID

7

Antal Rotar

26

Inskannad

källmaterialet till denna socken är inskannat

Kompani

Kompaninamn

Gripsholms kompani

Kompaninamn kort

8. Komp

Information

Torp

995

Efternamn

NORLING

Förnamn

Anders

Född

1714-11-30

Död

1742-08-27

Ålder

27

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1741-08-24

Avsked

1742-08-27

Tjänsteår

1

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar