< Tillbaka <
Info om rote

Norrby Palmtorp

Torp

Torpnamn

Palmtorp

Torpnummer

SR-00-0995

Rote

Norrby

Rotegård 1

Norrby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Kumbla

Mantal 2

1

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1017, år 1688 — 988 och from år 1710 — 995.

Rotens sammansättning år 1686:
Norrby — Lars 1/2 mtl. Huvudrote
Kumbla — Erich Andersson 1 mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Axel Wachtmäster

Rotens sammansättning år 1728:
Norrby — Anders 1/2 mtl. Huvudrote. Possessor: Grevinnan Soop
Kumbla — Lars 3/8 mtl, står i roten för 1 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Torpbesiktning 1869-04-27: “Ingen anmärkning.”

“Kumla ST” fr. 1871 —

OBS! Torpet är osäkert identifierat. Koordinaterna kan vara fel.

Soldater vid detta torp

Anders HOMMAN
Vakant.
>
Anders NORDLING
GM -62: har svullna ben, liten och svag samt sjuklig, oduglig, casseras.
>
Anders NORLING
Nr 949 = Broby, Åker.
>
Anders NORLING
1741-09-05 denna Anders Norling är enligt vid förra GM casserad, men sedemera av Hans Kongl. Majt. efter dess och Riksens KrigsCollegii underdåniga betänkande d. 20/8 i anledning av Fru Friherrinnan Eleonora Wachtmei [...]
>
Anders NORMARK
Inflyttad från Kärnbo. 1793 står på förbättring. 1802 kommenderad till Stockholm. Tillfångatagen 1807-04-16. GM -17: anmäles till avsked men står kvar till nästa mönstring. GM -20: får avsked. Gjort fältt [...]
>
Anders PHIL
Inflyttad från Ytterselö 1821. Son till nr 1001 Peter Fjellbjörn f. 1773.
>
Anders YHR
God och gillas. GM -40: blivit förleden månad så illa slagen av "ländzman" Gustaf Tåström, att han är alldeles oförmögen att göra tjänst, emeda högra axeln är nederslagen. Roten begär avsked för honom, som [...]
>
Anders YHR
Varit Båtsman och för den skull till Amiralitetet avlevererad.
>
Anders YHR
Var nyinskriven Tråssdräng för 16:de Tältlaget. Visiterad och approberad. Fått ingen kappa. Handskar, svarta halsduken, skjortor och gula strumpor förkomna i sjukkvarteret på Dals landet, där han dog.
>
Carl Erik PALM
Grad: Soldat -- Timmerman. Inflyttad från Granskogshage 1877. 1883 sjuk på roten i sviter efter benbrott. GM -04: Avsked med underhåll på expektans. Utflyttad till Kärnbo sn 1904-11-14.
>
Carl NORRMAN
Inflyttad från Kärnbo sn 1789. Till Sveaborg 1789. Flyttat åter till Kärnbo 1789. Avsked: någon gång efter april -89.
>
Eric NORLING
Kan ej läsa, men hustrun kan. GM -50: har bråck, oduglig, får avsked.
>
Eric SUNDSTRÖM
Befordrad till Rustmästare med korprals lön vid Majorens kompani.
>
Erich YHR
Erhöll soldatnamnet 1688.
>
Hans NORDLING
GM -58: har bråck, får avsked.
>
Johan Eric HEDBERG
Inflyttad från Turinge 1845. GM -55: begär och får heta Hedberg i stället för Pil. GM -63: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg (kronisk inflammation i högra lungsäcken). Tjänt väl.
>
Johan YHR
Stupade vid Helsingborg. All mundering borta.
>
Lars NORRMAN
>
Ludvig YHR
Har kruthorn sedan sista GM. Karlen för liten, sättes till Tråssdräng för 16:de Tältlaget.
>
Pehr Erik PALM
Född: Enl husfhl. Strängnäs landsförsamling. Inflyttad från Toresund 1864. 1872 sjuk på roten. GM -76: begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl. Utflyttad till Stubbtorp 1876.
>
Pehr NORRMAN
Enl husfhl död 1789-01-29.
>
Pehr NORRMAN
Inflyttad från Åker 1790.
>