< Tillbaka <
Info om knekten

Anders KLENSTEDT

“Förteckning öfwer the wid General Mönstringen med Södermanlands Regimente i Nykiöping d 28 Aprill 1742 af Recreuterna anförde beswär med therå lembnade Resolutioner.

Andragne beswär:
No 105 Anders Klenstedt Klagar at honom återstår en dehl af Legan hwarom han hoos Högwälborne Herr Grefwen och LandsHöfdingen Bonde ansökning gjort, Likaledes anhåller han om Midsommarlönen.

Resolutioner:
Remitteras till Högwälborne Herr Grefwen och LandsHöfdingen Bonde som behagade förhielpa denna Anders Klenstedt till sin återstående Lega, flr Skattehemmanet Wabbenäs uti Biörckwik Sochn, så wähl som Midsommarlöhnen af Klenby Rote i Thuna Sochn till hwilcken han wid afMarchen efter förordningen är berättigad.”

Torp

Torpnummer

0105

Rote

Klenby

Rotegård 1

Klenby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Klenby

Mantal 2

1

Socken

Sockennamn

Tunaberg

Härads ID

2

Antal Rotar

3

Inskannad

källmaterialet till denna socken är inskannat

Kompani

Kompaninamn

Livkompaniet

Kompaninamn 2

Överstens kompani

Kompaninamn kort

Livkomp

Information

Torp

105

Efternamn

KLENSTEDT

Förnamn

Anders

Född

1722-11-30

Födelselän

D

Död

1742-08-14

Ålder

19

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1742-01-05

Avsked

1742-08-14

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar