< Tillbaka <
Info om rote

Klenby

Torp

Torpnummer

SR-00-0105

Rote

Klenby

Rotegård 1

Klenby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Klenby

Mantal 2

1

Socken

Tunaberg

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 118, år 1688 — 108, fr o m år 1710 — 105.

Rotens sammansättning år 1686:
Klenby — Niels, 1 Mantal. Huvudrote.
Klenby — Erich, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Anna Schytt.

Rotens sammansättning år 1728:
Klenby — Jonas, 1 Mantal. Huvudrote.
Klenby — Anders, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Fru Stina Berckner.

Roten indragen till gevärshantverkare 2/2 1833 — . Jml Kungl. Brev.

Roten anslagen till underofficers lön 221/12 1818 — 31/12 1832.

Soldater vid detta torp