< Tillbaka <
Info om knekten

Anders Johan STORM

Löjt. vid Dellwigs reg:te 1676, blev reg:tskvartermästare vid S.R. 1676-12-20, kapten och kompanichef 1677-10-23 samt bevistade danska kriget och låg därunder bland annat i fältlägret i Uddevalla 1679. Han blev chef för Öster Rekarne kompani och enl. krigsrätts dom avsatt 1686 i februari på grund av att han 1683 för egen del vid sitt kompani innehållit en del spannmål, som K. M:t. till allmogens lättnad givit manskapet till årligt underhåll och de vakanta rotarna till lega, och varom hade ransakats i Eskilstuna 1685-11-23. Han dömdes även att återbetala spannmålen dubbelt, ifrån vilket han anhöll få bliva befriad och vilket K. M:t synes hava efterlåtit samt bestämt, att han skulle mista tjänsten, varifrån han avskedades 1687-02-17.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

STORM

Förnamn

Anders Johan

Grad

Kapten

Antagen

1676-12-20

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar