< Tillbaka <
Info om knekten

Anders ANDERSSON

Absenterat (rymt) sig ifrån Compagniet vid avmarschen hemifrån landet 7/4 1720 och sedermera uppnått Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste Resolution och befrielse ifrån soldattjänsten.

Torp

Torpnummer

0405

Rote

Gäfvesnäs

Rotegård 1

Giäfwersnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Alm

Mantal 2

1

Socken

Sockennamn

Helgesta

Härads ID

4

Antal Rotar

10

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Kompani

Kompaninamn

Oppunda kompani

Kompaninamn 2

2:e majorens kompani

Kompaninamn kort

4. Komp

Information

Torp

405

Efternamn

ANDERSSON

Förnamn

Anders

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1719-11-23

Avsked

1720-04-07

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar