< Tillbaka <
Info om rote

Gäfvesnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0405

Rote

Gäfvesnäs

Rotegård 1

Giäfwersnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Alm

Mantal 2

1

Socken

Helgesta

Kompani

Oppunda kompani

Rotens nummer år 1686 — 446, år 1688 — 419, fr o m år 1710 — 405.

Rotens sammansättning år 1686:
Giefwerznääs — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Paul Wudd.
Giefwerznääs — Per, 1 Mantal. Possessor: Ellendorf.

Rotens sammansättning år 1728:
Giäfwersnäs — Cornet Heland, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Cavalleriet.
Alm — Anders Dunker, 1 Mantal. Possessor: Infanteriet.

Roten anslagen till Volontär 1/1 1871 — 1/1 1877.

Soldater vid detta torp

Anders ANDERSSON
Absenterat (rymt) sig ifrån Compagniet vid avmarschen hemifrån landet 7/4 1720 och sedermera uppnått Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste Resolution och befrielse ifrån soldattjänsten.
>
Anders DRAKE
Död i Norge.
>
Anders JEFWERMAN
Ankom Pommern från Sverige 19/10 1761. Kommenderad till Stralsund.
>
Anders TRÄFF
Enl Husf.h.l. d.å. inflyttad fr Malma 1812. 1815 sjuk å roten. 1817 kommenderad till Södertälje. D:o 1819 då han skadades vid kanalen. GM-39 Begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans såsom [...]
>
Carl August NYKTER
Inflyttad fr Mellösa 1879.
>
Carl Johan JANSSON
>
Eric HYLTING
1759 sjuk i Stralsund.
>
Eric Johan LIND
Interimsavsked. Utlejning. Lejde Carl Johan Jansson.
>
Eric JÄFWERMAN
>
Gustaf Harald HOFSTEDT
Förordnad till Furir vid V. Rekarne Komp 7/10 1875.
>
Joen HYLTING
>
Johan / Jonas AULIN
1768 sjuk. Så även 1774.
>
Johan Axel GERHARD
GM-79 Kasseras för liderlighet enligt företedd straffjournal.
>
Johan DRAKE
-18 = 356. Fattas kappa. Approberad. Tillåtes att byta ut sig emot en bättre karl. Död under marschen ifrån Norge vid Fogelwik. Skospännen förkomna. Roten vacant.
>
Jonas NEJ
>
Karl Erik ALM
Var hempermitterad 25/8 - 14/11 1946 och 28/7 - 11/10 1947. Korpralskola 1900. Vicekorpral 28/5 1926.
>
Lars HYLTING
1741 approberas. Går till Galéer-Esquadern.
>
Marcus CLAESSON
1690 sjuk i lägret.
>
Nils Henrik LINDGREN
Var tidigare sergeant vid Kgl. Svea artilleriregemente.
>
Olof JÄFVERBERG
1789 till Sveaborg. 1802 sjuk å sjukhus. GM-06 Har svagt bröst, får avsked.
>
Olof LINDGREN
Interimsavsked. Utlejning. Lejde Ax.
>
Pehr AX
Inflyttad fr Stockholm 1840. Se Lars Widding´s "Svanesång" sid 114.
>
Pehr Gustaf GERRHARD
Avskedsår 1870 med frågetecken.
>
Pehr JÄFVERMAN
GM-89 Huvudsvag och oskicklig, får avsked.
>
Per DRAKE
Dugtig karl. 1733 sjuk hemma. GM-40 Har bråck, alldeles oduglig, får avsked.
>
Swen DRAKE
Utmarscherat med Recruterna till Riga 1708.
>