< Tillbaka <
Info om knekten

Alexander Magnus SILFVERBRAND

Silfverbrand blev volontär vid S.R. 1750 och befordrades till förare 1751. Han var 1755 kommenderad på fästningsarbete i Lovisa i Finland och bevistade pommerska kriget 1757-1762. Under kriget hade han 1759 befordrats till fältväbel, 1760 till konstituerad fänrik vid fribataljonen och 1761 till stabsfänrik.
År 1766 gjorde han vakthållning i Stockholm, erhöll 1771 fänriks indelning, blev 1772 stabslöjt., 1778 stabskapten och erhöll avsked 1780.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SILFVERBRAND

Förnamn

Alexander Magnus

Född

1733-05-12

Födelseort

Händö, Dunkers Sn

Födelselän

D

Död

1808-05-22

Ålder

75

Dödsort

Lusthuset, Senäte Sn

Dödslän

R

Grad

Kapten

Antagen

1750-05-20

Avsked

1780-03-15

Tjänsteår

29

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar