< Tillbaka <
Info om knekten

Adolf von SNOILSKY

År 1688 blev han volontär vid Livgardet, 1690 fänrik vid Tiesenhausens reg:te, 1695-12-05 reg:tskvartermästare vid generalguvernören, fältmarskalken Mellins reg:te, vid vilket han ännu var i tjänst 1697-05-03. Han blev 1700-04-30 kapten och kompanichef för ett av fördubblingskompanierna vid S.R., varifrån han erhöll avsked 1700-12-17, och hade 1714-07-13 fullmakt som överstelöjt. samt var chef för Stockholms stads garnison.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

SNOILSKY

Förnamn

Adolf von

Född

1663-11-30

Död

1728-04-04

Ålder

64

Grad

Kapten

Avsked

1700-12-17

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar