< Tillbaka <
Info om knekten

Adolf Jakob EHRENPOHL

År 1746 blev Ehrenpohl volontär vid Rutensparres garnisonsreg:te, där han blev fänrik och löjt. Han gjorde tjänst vid svenska armén i Pommern. År 1758 blev han löjt. vid S.R., kommenderades bl a till Anklam, varifrån han var beordrad med arméns sjuka till Stralsund och återförde därifrån 1100 friska, tio metallkanoner samt arméns reservammunitionsvagnar. Beordrad att göra kaptens tjänst, förlorade han allt vad han ägde vid den preussiska generalen Wedels anfall, då denne fördrev svenskarna från Fehrbellin.
Vid byn Statkow, blev han 1759 tillfångatagen av en fientlig styrka. Under 1 1/2 år vistades han i fångenskapen och utsågs 1760 att resa till överståthållaren och högste kommenderande generalen över svenska armén med berättelse om i fångenskapen utståndna öden. Han lyckades under resan till svenska armén av en linnekrämare utforska den fientliga arméns samlande och dess rörelser, vilket han inrapporterade till generalmajoren friherre Stierneld 22 timmar före fiendens anfall.
Ehrenpohl transporterades 1764 till kapten vid Åbo läns reg:te.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

EHRENPOHL

Förnamn

Adolf Jakob

Född

1734-08-10

Död

1806-02-10

Ålder

71

Dödsort

Västervik

Dödslän

H

Grad

Löjtnant

Antagen

1758-10-28

Avsked

1764-07-26

Tjänsteår

5

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar