< Tillbaka <
Info om knekten

Adolf GYLLENPISTOL

Friherre. Vid slutet av 1701 blev han musketerare vid överste Axel Faltzburgs värvade reg:te, där han befordrades till korpral och underofficer samt bevistade polska och ryska krigen, varunder han utmärkte sig vid Narva. Efter att 1703 blivit fänrik, befordrades han 1704-06-16 till löjt. vid Västgöta tremänningar och 1707 vid S.R., där han blev kapten i början av 1708. Som livdrabant, till vilket han utnämndes 1708-08-14, bevistade han slaget vid Poltava och var bland dem som skyddade konung Karl XII:s övergång vid Dnjepr, men blev där tillfångatagen.
Gyllenpistol vistades sedemera i Wologda, varifrån han hemkom 1722-05-01, blev korpral vid Livdrabanterna 1729, kvartermästare därstädes 1735-03-17 och erhöll överstes avsked s.å. samt utnämndes till R.S.O. 1748. Han avled som den siste av sin ätt.
Han ägde Skalltorp från 1722 och Sonstorp i Hellestads socken i Östergötland samt kallades för den “sköna översten”.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

GYLLENPISTOL

Förnamn

Adolf

Född

1684-11-30

Död

1766-07-10

Ålder

81

Dödsort

Skalltorp, Ö Vingåke

Dödslän

D

Grad

Kapten

Antagen

1706-11-30

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar