< Tillbaka <
Info om knekten

Adolf Fredrik BEDAT

Efter diverse uppdrag fr o m 1749 blev Bedat befordrad till kapten och placerad vid S.R.
I brev från reg:tschefen 1773-10-26 underrättades han, att denne föreslagit honom till R.S.O. samt att reg:tschefen meddelat detta “på det Hr Capitaine sjelf kan hafva tillfelle att igenom gynnare detsamma vidare understödja”.
Vid reg:tet utförde han 1774 på Malma hed ett “retranchement”, försett med redutter och spanska ryttare som användes under “krigsmanövern och simulacren” därstädes nämnda år.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

BEDAT

Förnamn

Adolf Fredrik

Född

1735-04-08

Död

1774-08-01

Ålder

39

Dödsort

Stockholm

Dödslän

A

Grad

Kapten

Antagen

1773-04-22

Avsked

1774-08-01

Tjänsteår

1

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar