< Tillbaka <
Info om knekten

Adam Ludvig HIULHAMMAR

Hjulhammar blev 1766 förare med rotelön vid S.R., där han s.å. erhöll förareindelning. År 1770 blev han fältväbel vid greve von Lievens reg:te, stabsfänrik och fänrik samt 1772-07-08 transporterad till fänrik med förareindelning vid S.R., där han 1776 erhöll rustmästareindelning och fänriksindelning samt blev 1777 löjt. och fick 1780 löjt:sindelning.
Han blev 1780 stabslöjt. och 1788 kapten vid reg:tet. Han var bl a kommenderad till Sveaborg samt bevistade striden vid Keltis baracker i maj 1790. År 1792 hade han blivit stabskapten och erhöll avsked 1793.
Efter avskedet blev han postmästare i Malmköping.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

HIULHAMMAR

Förnamn

Adam Ludvig

Född

1744-02-04

Födelseort

Kongshamra, Alsike

Födelselän

C

Död

1830-04-05

Ålder

86

Dödsort

Häradsäng, Malmköpin

Dödslän

D

Grad

Kapten

Antagen

1766-03-01

Avsked

1793-09-18

Tjänsteår

27

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar