< Tillbaka <
Info om knekten

Adam Fredrik WRANGEL af FALL

År 1748 blev Wrangel volontär vid S.R., 1751 kadett vid Kadettkåren i Stockholm, men då den upphörde 1756 anbefalldes chefen för S.R. att mottaga honom för att där låta honom förrätta officerstjänst samt efter skicklighet befordras. Han blev 1757 1. adjut vid S.R. Han bevistade pommerska kriget till dess slut, varunder han deltog i belägringen av Peenemünde och blockaden av Demmin.
Wrangel, som 1758 blivit stabsfänrik, befordrades 1762 till stabslöjt., var 1766 kommenderad på vakthållning i Stockholm och blev 1772 stabskapten. I brev från reg:tschefen 1773 underrättades han, att denne föreslagit honom till R.S.O. samt att reg:tschefen meddelat honom detta “på det Hr Capitaine sjelf hafva tillfelle att igenom gynnare detsamma vidare understödja”.
Vid en resa till Nyköping bröt han vid vagnens kullstjälpning vänstra benet och begärde 1776 avsked, då han med anledning av benbrottet ej kunde göra tjänst.

Torp

Torpnummer

SR-BEFÄLET

Rote

Hade Boställe

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Information

Torp

1201

Efternamn

WRANGEL af FALL

Förnamn

Adam Fredrik

Född

1733-07-06

Födelseort

Bogsta Sn

Födelselän

D

Död

1805-05-05

Ålder

71

Dödsort

Hvilsta, Klosters Sn

Dödslän

D

Grad

Kapten

Antagen

1748-08-25

Avsked

1776-12-18

Tjänsteår

28

Källor

Karl K-son Leijonhufvuds historia.

Fler knektar