< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0009

Rote

Remröd

Rotegård 1

Remmerö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Banninge

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Skräpptorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Laggarhult

Mantal 4

1/4

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 20, fr o m år 1710 — 9.

Rotens sammansättning år 1686:
Remmerö — Jonn Persson, 1 Mantal. Huvudrote.
Banninge — Asmund, 1/4 Mantal.
Skräpetorp — Per, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Lennart Ribbing.
Laggarhult — Per, 1/8 Mantal. Possessor: Hindr. Horn.

Rotens sammansättning år 1728:
Remmerö — Joen o Erich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Anna Wallmo.
Banninge — Lars, 1/4 Mantal.
Skräpptorp — Pär, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Eric Fitinghoff.
Laggarhult — Herr Metzelius, 1/8 Mantal (står i Roten för 1/4 Mtl). Possessor: Cappellans Boställe.

Soldater vid detta torp