< Tillbaka <
Info om rote

Lilla Löfhulta

Torp

Torpnummer

SR-00-0878

Rote

Lilla Löfhulta

Rotegård 1

Löfhulta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Löfhulta

Mantal 2

1

Socken

Hammarby

Kompani

Väster Rekarne kompani

Rotens nummer år 1686 — 854, år 1688 — 855, fr o m år 1710 — 878.

Rotens sammansättning år 1686:
Löfhulta — Jöran Olufson, 1 Mantal. Huvudrote.
Löfhulta — Lars Hanson, 1 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Löfhulta — Anders, 1/2 Mantal, står för 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten.
Löfhulta — Erik, 1 Mantal. Possessor: Kronan behållet.

Anslagen till Statsverket 27/5 1793 — 1/10 1803.

Div noteringar: 1690 Brus, 1744 Löfström.

Soldater vid detta torp