< Tillbaka <
Info om rote

Åsby

Torp

Torpnummer

SR-00-0085

Rote

Åsby

Rotegård 1

Åsby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Arnudden

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Eena

Mantal 3

½

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 147, from år 1710 — 85.

Rotens sammansättning år 1686:
Åsby — Torsten, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lennart Ribbing.
Arnudden — Jonn, 1/4 Mtl. Possessor: Kiempenskiöld.
Eena — Jonn, 1/2 Mtl. Possessor: Hindric Horn.

Rotens sammansättning år 1728:
Åsby — Pähr, 3/4 mtl, står för 1 Mtl. Possessor: Landsstaten.
Arnudden — Erich 1/4 Mtl. Possessor: Fru Anna Kruses arvingar.
Eena — Erich, Anders, 1/4 mtl står för 1/2 Mtl. Possessor: Landsstaten.

Soldater vid detta torp