< Tillbaka <
Info om rote

Bondeby

Torp

Torpnummer

SR-00-0081

Rote

Bondeby

Rotegård 1

Bondeby

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Sensta

Mantal 2

1

Rotegård 3

Snärsberg

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Aspedahl

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Listorp

Mantal 5

1/4

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 143, år 1688 — 133, from år 1710 — 81.

Rotens sammansättning år 1686:
Tiggesta — Per, 1/2 Mantal, Huvudrote.
Snersbergh — Per, 1/8 Mtl.
Espedahl — Mattis, 1/8 Mtl.
Possessor för ovanstående Bengt Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1688:
Bondeby 3/4, Mtl. Huvudrote.
Lytorp — Swen. Nykiörckia, 1/4 Mtl. Possessor Bengt Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1728:
Bondeby — Nils, 3/4 Mtl. Huvudrote.
Sensta — P. Lönberg, 1 Mtl.
Snärsberg — Lars, 1/4 Mtl.
Possessor för ovanstående Infanteriet.
Aspedahl — Cornett Holtz, 1/8 Mtl. Possessor: Cavalleriet.
Listorp i Nykyrka — Sacellanus Ekeblåd, 1/4 Mtl. Possessor Capellans boställe.

Soldater vid detta torp