< Tillbaka <
Info om rote

Nölsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0080

Rote

Nölsta

Rotegård 1

Nöhlsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Bärstatorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Ekebytorp

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Askungen

Mantal 4

1/4

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 144, år 1688 — 134, from år 1710 — 80.

Rotens sammansättning år 1686:
Nöhlsta — Lars, 1 Mantal. Huvudrote.
Bärstatorp — Niels, 1/4 Mtl.
Ekebytorp — i Råby sn, 1/4 Mtl.
Askungen — i Bärbo sn, 1/4 Mtl.
Possessor för ovanstående är Gustaf Leijonhufvud.

Rotens sammansättning år 1728:
Nöhlsta — Per, 1 Mtl. Possessor Berckner.
Bärstatorp — Anders, 1/4 Mtl. Possessor Cavalleriet.
Ekebytorp — Anders, 1/4 Mtl. Possessor Cavalleriet.
Askungen — Jöns, 1/4 Mtl. Possessor Berckner.

Soldater vid detta torp