< Tillbaka <
Info om rote

Siggenäs

Rotens nummer år 1686 — 136, from 1710 — 79.

Rotens sammansättning år 1686:
Siggenääs — Carl, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Söhla — Lars, 1/2 mtl.
Possessor för ovanstående: Erich Sparres arvingar.
Trålleboda i Bettna — 1/2 mtl. Possessor: Fitinghåf.

Rotens sammansättning år 1728:
Siggenääs — Anders, 1/2 mtl.
Söhla — Lars, 1/2 mtl.
Possessor för ovanstående: Fru Anna Wallrave.
Trållhättan eller Trulsbohl — Jöns, 1/2 mtl. Possessor: Eric Fitinghoff.

Torp

Torpnummer

SR-00-0079

Rote

Siggenäs

Rotegård 1

Siggenääs

Andel 1

1/2

Rotegård 2

Söhla

Andel 2

1/2

Rotegård 3

Trållhättan Eller Trulsbohl

Andel 3

1/2

Rivet

X

Socken

Nykyrka

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp