< Tillbaka <
Info om rote

Jägarholmen

Torp

Torpnummer

SR-00-0076

Rote

Jägarholmen

Rotegård 1

Jägarholmen

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Stordahlen

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Snersbergh

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Qwarntorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Taltorp

Mantal 5

?

Socken

Stigtomta

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 121, år 1688 — 126, from år 1710 — 76.

Rotens sammansättning år 1686:
Kiörkiebohl — Olof (Nykyrka), 1/2 Mantal. Huvudrote.
Stordahlen — 1/4 Mtl.
Jägareholmen — 1/4 Mtl.
Snersbergh — 1/4 Mtl.
Qwarntorp — Olof, 1/8 Mtl. Possessor : Maria Kruus.
Taltorp — Petter, ? Mtl. Possessor: Maria Kruus.

Rotens sammansättning år 1728:
Kiörkiebohl — Maria Malmberg, 1/2 Mantl, Possessor Landsstaten.
Stordahlen — Anders, 1/4 Mtl.
Jägarholmen — Pähr, 1/4 Mtl.
Possessor för ovanstående Infanteriet.
Snersbergh — Swärdsberg Pär, 1/4 Mtl. Possessor Cavalleriet.
Qwantorp — Lars, 1/8 Mtl.
Taltorp — Erich, ? Mtl.
Possessor för ovandstående Johan Kruus arvingar.

Rotens sammansättning år 1744:
Jägarholmen — Huvudrote.
Kiörkiebohl — Possessor: Borgmästarinnan Malmberg.
Stordahlen — Lars Pehrsson.
Jägareholmen — Jan Larsson.
Snersbergh — Jöns Ersson.
Qwarntorp — Carl Jansson.
Taltorp — Pär Olofsson.

Soldater vid detta torp

Adolph HJELTE
GM - 39 begär och får räkna 3 år vid Svea Livgarde.
>
Anders Christian LJUNGGREN
>
Bengt DJERF
GM - 26 anmäles liderlig. Casseras för liderlig oordentlighet.
>
Carl JÄGARE
Kan litet läsa och skriva. Grå råck och handskar bortkommit i slaget vid Helsingbortg.
>
Carl JÄGARE
G.
>
Eric HOLM
I tjänst 1806.
>
Eric JÄGARE
-89 Sveaborg.
>
J H Gustaf FORSSMAN
Trumslagarlärling.
>
Jacob AULIN
Föravskedad
>
Jacob BURMAN
I actionen vid Willmanstrand 23/8 1741 blivit illa blesserad och av ryssarna tillfångatagen samt sedan genom döden avgått.
>
Jacob STEEN
För sin förseelse av Reg.Krigsrätten degraderats och satt till gemen rote 127.
>
Johan Fredrik HJELTE
GM - 48 sjuk å roten enl. läkarbetyg. Död i lungsot.
>
Jonas JÄGER
>
Klas Fredrik LJUNGGREN
Sjuklig. Avsked utan underhåll. Erhöll uh från Vadstena 26/1 1927.
>
Lars Fredrik KAGG
>
Lars STRAND
>
Nils JÄGARE
>
Nils JÄGARE
G. GM - 97 sj på sjh. Liten o svag, får avsked.
>
Olof BIÖRSON
GM - 86 dhen gamble Olof får af Kiedh och underhåld.
>
Olof HANE
Från fångenskap hemkommen och hit tp. För dess förseelse av Reg.Krigsrätten degraderad och satt till gemen rote 111. Hustru och barn registrerade på rote 0001.
>
Olof KRÄMER
GM - 44 efter vederbörande Kyrkoherdes attest är karlen av sjukdom alldeles sönderslagen i alla lemmar att han ej kan sig själv försörja. Får avsked. Och som han bevistat Norska Campagnen, varit uti actionerne vid [...]
>
Olof SVENSSON
Har varit i tjänst sedan 1676. Denne rote skall skaffa ny soldat till nr 29.
>
Pehr ENGREN
>
Pehr Eric KROK
uh 1879. Int.avsk.
>
Pehr HOLM
GM - 02 sjuk. Fel på hörseln och sinnessvag. Får avsked.
>
Pehr LUND
>
Per ECKELBERG
För sina vid Stäket undfångna blessurer ärhållit Kongl. KrigsCollegi underhåll och avsked. Ny utr, 1718 = nr 51. Musqvet och bajonett sönderskjutna vid S. Stäket 13/8 1719. GM - 19 Karlen sjuk av blessurer här v [...]
>
Per HIELTE
Var vice-corp. vid 107. 1761 sjuk i kvarteret.
>
Swen UUF
Uppå gjord ansökan blivit antagen till 3:dje Profoss vid Regementet. Oktober 1739 till Finland.
>