< Tillbaka <
Info om rote

Högtorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0075

Rote

Högtorp

Rotegård 1

Högtorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Ombohl

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Skallösa

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Johlbro

Mantal 4

1/4

Socken

Nykyrka

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 133, from 1710 — 75.

Rotens sammansättning år 1686:
Ombohl — Anders, 1/2 mtl. Huvudrote. Possessor: Chris. Gyldenstierna.
Högetorp — Mickel, 1/2 mtl. Possessor: Hindr. Falkenberg.
Skallösa, Stigtomta — Torsten, 1/4 mtl. Possessor: Rosenhane.
Johlbro Stigtomta — Jonn, 1/4 mtl. Possessor: Ebba Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Högtorp — Nils, 1/2 mtl. Possessor: Berckner.
Ombohl — Anders, 1/2 mtl. Possessor: Fru Maria Gyllensteirna.
Skallösa — Bengt, 1/4 mtl. Possessor: Schering Rosenhane.
Johlbro — Swän, 1/4 mtl. Possessor: Borgmästare Willmotts arvingar.

Soldater vid detta torp