< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0692

Rote

Sandvik

Rotegård 1

Sandwijk

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Lijdökna

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Wästerlijda

Mantal 3

1/8

Socken

Länna

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer år 1686 — 738, år 1688 — 739, fr o m år 1710 — 692.

Rotens sammansättning år 1686:
Sandwijk — Anders Bengtzon, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lijdökna — Jöns, 1/2 Mantal.
Wästerlijda — Jöns, 1/8 Mantal.
Ekedahlen til hielp.

Rotens sammansättning år 1728:
Sandwijk — Nills, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Lijdökna — Jöns, 1/2 Mantal.
Possessor för ovanstående: Kronan behållet.
Wästerlijda — oskattlag, men står för 1/8 Mantal. Possessor: Nils Schönberg.
Ekedahlen til hielp — Anders. Possessor: Kronan behållet.

Soldater vid detta torp

Adolf Fredrik SAHLIN
GM-04 Avsked utan underhåll. Utflyttad t Björkhult, Dunker 1906.
>
Anders GIÖTE
"Efterblefwen wid Brunkelstorp. Sedan har man intet af honom hört. Har både Mondering och Gever med sigh". Roten vacant.
>
Anders GIÖTE
Avanzerat till Corporal vid 676.
>
Anders PERSON
>
Anders Reinhold SAND
>
Anders SAND
Inflyttad fr Näshulta 1815. Utflyttad t Dunker 1836. GM-26 anmäles oordentlig. Ställes på 1 års förbättring. GM-30 sjuklig. Ställes på 1 års förbättring. GM-35 undfår avsked såsom sjuklig och därigenom o [...]
>
Anders SANDBERG
Tillfångatagen 14/3 1807. Var i hemorten 25/7 1809. Illa blesserad i Pommern.
>
Anders SANDBERG
-18 =. Felas bantlersrem. Fått gehäng, Approberad. Död i Tveta sn, Värmland. All mondering och gevär borta med karlen.
>
Anders SANDBORG
>
Eric GIÖTHE
Rymt under Östergötlands Compagni ur arresten i okt 1716, sedan i febr 1717 igenfunnen och fasttagen, för sitt brott avstraffad och avgången till Marstrand i juni 1718.
>
Eric GIÖTHE
Av roten hit satt dess tidigare soldat som för dess brott varit dömd till Marstrand, men efter Hans Kungl. Majts Nådigste pardonsplakat befriad, vilken åter avvikit d. 6:e ifrån Gripsholm. Tagit vid avvikandet med s [...]
>
Eric SANDSTRÖM
12:1. 1750 besiktigad och god befunnen. 1759 kommenderad på Galärerna.
>
Gustaf SANDBERG
GM-40 sjuk, gammal och bräcklig samt har fel på ögat. Får avsked efter begäran. Hemkom ur dansk fångenskap och här insatt. Tillhörde tidigare nr 736.
>
Håkan SANDSTRÖM
>
Joen JONSON
>
Johan Fredrik SAHLIN
>
Johan SANDBERG
Sjuk i Stralsund. Utbytes mot en annan från hemorten. Finns anteckning om att han är född 1781! Kan inte stämma, då skulle ha varit 10 år vid anställningen!
>
Johan SANDBORG
1802 "Ombyter namn till Sandborg". Har hetat Sand.
>
Lars SANDSTRÖM
1741 kommenderad på "Galeer-Esquadern".
>
Peter Gabriel KIERNSTRÖM
Begär och får avsked.
>