< Tillbaka <
Info om rote

Skogstorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0065

Rote

Skogstorp

Rotegård 1

Skongstorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Skiepsdrätt

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Ahlen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Jällma

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Sohlöö

Mantal 5

1/4

Socken

Nykyrka

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 132, from år 1710 — 65.

Rotens sammansättning år 1686:
Skonstorp — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Hindrik Falkenberg.
Skiepsdrätt — Anders, 1/2 mtl. Possessor: Erich Oxenstierna.
Ahlen — Jonn, 1/4 mtl. Possessor: Johan Rosenhane.
Jällma — Erich, 1/8 mtl.
Sohlöö — Oluf, 1/8 mtl.
För dessa två ovanstående är Possessor Ebba Sparre.

Rotens sammansättning år 1728:
Skongstorp — Olof, 1/2 mtl.
Skiepwdrätt — Lars, 1/2 mtl.
Possessor för ovanstående von Berckner.
Ahlen — Karl, 1/4 mtl. Possessor Scher. Rosenhane.
Jällma — Otto, 1/4 mtl.
Sohlöö — Bengt, 1/4 mtl.
Possessor för ovanstående Borgmästare Willmots arvingar.

Roten anslagen till Statsverket 27/5 1793 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp