< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnamn

Ingjaldstorpet

Torpnummer

SR-00-0628

Rote

Husby

Rotegård 1

Husby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Husby

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 608, år 1688 — 609 och from år 1710 – 628.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Niels 1 Mantal. Huvudrote
Huseby — Joen Bengtzon 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Husby — Joen 1 Mantal. Huvudrote
Husby — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållne

Torpet vårdas av Hembyggdsföreningen. Ingjaldstorpet är troligen ett namn från nyare tid, syftande på närheten till Ingjaldshögen.

Soldater vid detta torp