< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0627

Rote

Husby

Rotegård 1

Huseby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Huseby

Mantal 2

1

Socken

Vansö

Kompani

Strängnäs kompani

Rotens nummer är år 1686 — 606, år 1688 — 607 och from år 1710 — 627.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Huseby — Joen Andersson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Huseby — Joen Erson 1 Mantal. Huvudrote
Huseby — Lars Anderson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1744-00-00 — 1750-04-10
Roten vacant 1763-09-09 — 1770-09-12
Roten anslagen till uofflön 1829-03-13 — 1832-12-31

Soldattorpets byggnader såldes 1905 till fastighet Karlsten
Rotens nummer är år 1686 — 606, år 1688 — 607 och from år 1710 — 627.

Rotens sammansättning år 1686:
Huseby — Anders 1 Mantal. Huvudrote
Huseby — Joen Andersson 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Huseby — Joen Erson 1 Mantal. Huvudrote
Huseby — Lars Anderson 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Roten vacant 1744-00-00 — 1750-04-10
Roten vacant 1763-09-09 — 1770-09-12
Roten anslagen till uofflön 1829-03-13 — 1832-12-31

Soldattorpets byggnader såldes 1905 till fastighet Karlsten

Soldater vid detta torp

Anders Petter KLAFF
GM -39: Får avsked på begäran och med rotehållarens medgivande jämligt företedd frisedel.
>
Anders ZIERMAN
"Läser och skriver." Avancerat till Rustmästare vid Öster Rekarne kompani.
>
August Vilhelm HALL
Inflyttad från Härad 1863. Gift 1863. GM -79: Beviljas avsked för i tjänsten ådragen skada enligt betyg. Anmälan till underhåll genast med stöd av Krigsrättsprotokoll. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Skog [...]
>
Carl EKLUND
-89: till Sveaborg.
>
Carl Johan HUSS
Gift.
>
Eric BRANDBERG
Befordrad till Interims-Rustmästare vid Nyköpings Komp. 1743-05-17. Avsked vid GM.
>
Eric HUSMAN
>
Eric OLSSON
>
Erich FRIDENDAHL
1761 gör uofftjänst vid Kompaniet. Avancerat till Förare med Rustmästarlön.
>
Erich LUSTIG
Antagningsdatum kan vara 1709-09-26. "Kan intet hantvärk." Fick Piqven avskjuten i slaget vid Helsingborg 1710. Hemkom utur dansk fångenskap och här återinsatt på sitt gamla nummer. GM -28: är gammal, bräcklig [...]
>
Erik Albert HALL
Inflyttad 1880-11-03. 2 söner, 2 döttrar. Hustrun dog i barnsäng. Barnet levde 3 månader. En son dog efter 7 månader.
>
Gustaf Adolph von FUHRMAN
Vid sin död löjtnant.
>
Hans LUSTIG
-18: Gehänget förslitet.
>
Nills LUSTIG
1758 sjuk. 1759 sjuk i kvarteret. Fick troligen avsked för sjuklighet 1759.
>
Olof HUSMAN
Gift.
>
Olof HUSS
Inflyttad från Strängnäs 1791. Gift. I tjänst 1802. Var sjuklig och svag.
>
Olof LUSTIG
>
Pehr Gustaf HALL
Son till 662 Pehr Bom, Aspö??
>
Per Erik HALL
Gift. 1844 gränsbevakning Grisslehamn. Befordrad till Corporal 1844-11-23.
>