< Tillbaka <
Info om rote

Koppartorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0053

Rote

Koppartorp

Rotegård 1

Koppartorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Oppeby

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Stafwiken

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Siöändan

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Utåker

Mantal 5

1/2

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 492, 1688 — 142, fr o m 1710 — 53.

Rotens sammansättning år 1686:
Oppeby — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Johan Rosenhane.
Siöenden — Per, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Johan Rosenhane.
Stafwiken — Per, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Johan Rosenhane.
Koppartorp — Per, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Johan Rosenhane.
Utåker, Råby — Erich, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Johan Rosenhane.

Rotens sammansättning år 1728:
Koppartorp — Erich, 1/4 Mantal, står i roten för 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor Schering Rosenhane.
Oppeby — Olof Pärson, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor Schering Rosenhane.
Stafwiken — Maja, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor Schering Rosenhane.
Siöändan — Pär, 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor: Schering Rosenhane.
Utåker — Jöns, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Schering Rosenhane.

Soldater vid detta torp