< Tillbaka <
Info om rote

Östorp St Rosenkälla

Torp

Torpnamn

St Rosenkälla

Torpnummer

SR-00-0052

Rote

Östorp

Rotegård 1

Östorp

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Hult El Hagetorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Lönberg

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Francka

Mantal 4

1/2

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 72, 1688 — 62, fr o m 1710 — 52.

Indragen till Fältmusikant i anledning av ny lönestat 1834-01-01 — 1863-01-01.

Rotens sammansättning år 1686:
Östorp — Anders, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Erich Sparres arvingar.
Hult och Hagetorp — Johan. 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Sparres arvingar.
Lönberga — Olof. 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Sparres arvingar.
Francka. 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Erich Sparres arvingar.

Rotens sammansättning år 1728:
Östorp — Erick, 1/2 Mantal. Huvudrote. Förpantad.
Hult eller Hagetorp — Per, 1/4 Mantal. Hjälprote.
Lönberga — Erick, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Berckner.
Francka — Joen, 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Bengt Horn.

En soldat 52 Wolf levde 1919? Kanske kompaninummer. Kanske 56 Wäsby.

Soldater vid detta torp