< Tillbaka <
Info om rote

Malm

Rotens nummer år 1686 — 61, 1690 — 50.

Rotens sammansättning år 1686.
Össby — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Sophia Schytt.
Malm — Hindrich, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Sophia Schytt.

Rotens sammansättning 1688:
Malm — Hindrich, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Sophia Schytt.
Össby — Anders, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor Sophia Schytt.

Rotens sammansättning 1728:
Malm Wästergården — Lars, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gerhard von Berckner.
Ösby — Anders Mattsson, 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Gerhard von Berckner.

Torp

Torpnummer

SR-00-0050

Rote

Malm

Rotegård 1

Malm Wästergården

Andel 1

1

Rotegård 2

Ösby

Andel 2

1

Kartklipp

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp