< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0039

Rote

Örsta

Rotegård 1

Örsta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Örsta

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Skräddartorp I Blacksta

Mantal 3

1/4

Socken

Husby-Oppunda

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 68, år 1688 — 58, fr o m år 1710 — 39.

Rotens sammansättning år 1686:
Örsta — Joen, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Gust: Leijonhufvud.
Örsta — Lars, 1/2 Mantal. Possessor: Gust: Leijonhufvud.
Skräddartorp i Blacksta, 1/4 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Örsta — Anders, 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Cath: Kruse.
Örsta — Nils och Änkan, 1/2 Mantal. Possessor: Infanteriet.
Skräddartorp i Blacksta — Länsman Bengt Björckman, 1/4 Mantal. Possessor: Lands Staten

Soldater vid detta torp