< Tillbaka <
Info om rote

Hinnäs

Torp

Torpnummer

SR-00-0003

Rote

Hinnäs

Rotegård 1

Hinnäs

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Söderåsen

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Wästeråsen

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Gafwelen

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Endebohl

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Fohlgiöhle

Mantal 6

1/4

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 21, fr o m år 1710 — 3.

Rotens sammansättning år 1686:
Hinnäs — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Bengt Sparre.
Söderåsen — Olof, 1/4 Mantal.
Wästeråsen — Anders, 1/4 Mantal.
Gafwelen — Jonn, 1/8 Mantal.
Endebohl — Niels, 1/4 Mantal. Possessor: Hindr. Horn.
Fohlgiöhle, 1/4 Mantal. Possessor: Hindr. Horn.

Rotens sammansättnign år 1728:
Hinnäs — Carl, 1/2 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Anna Wallmo.
Söderåsen — Håkan, 1/4 Mantal. Possessor: Greve Adolph Gyllenstierna.
Wästeråsen — Pär, 1/4 Mantal. Possessor: Greve Adolph Gyllenstierna.
Gafwelen — Erick, 1/8 Mantal. Possessor: Greve Adolpg Gyllenstierna.
Endebohl — Joen, 1/4 Mantal. Possessor: Eric Fitinghoff.
Fohlgiöhle — Baron Grundell, 1/4 Mantal. Possessor: Greve Carl Nieroths arvingar.

Soldater vid detta torp

Anders DUFWA
Död i Landskrona. Grå råcken, skinnbyxor, handskar, gehäng, skor och skospännen, kam, piq och värja är bortkommet i sjukdomen. Vac.
>
Anders DUFWA
Fått utrustning = rote nr 1. 1728 för dess ålder och bräcklighet erhållit Högvälborne Herr Baron och Generalmajor Fuchs int.avsk. Har varit i rysk fångenskap.
>
Anders HOPP
Anmälde 1820 klagomål rörande sin beklädnad. Efterlämnade vid sin död hustru (35 år) och 6 barn, det yngsta 2 månader. Var vargeringskarl och fick "hoppa in" på numret.
>
Anders SVÄRD
Inflyttad fr Ö. Vingåker 1846. GM-66. Begär och får avsked enligt läkarbetyg för sjuklighet och till krigstjänst oduglig (hjärtsjukdom och huggskada i vänster fot). Tjänt utmärkt väl.
>
Axel Alfred RAPP
Inflyttad fr Ö. Vingåker 1881. 1883 sjuk på roten - benbrott. Utflyttad till Valla.
>
Carl Eric HJORTH
Avförd ur regementets rullor såsom rymd. Avfl med fam till USA.
>
Eric HINDBERG
1759 Kommenderad på Galärerna. GM-74. Får avsked och underhåll. Deltagit i Pommerska kriget och Finska arbetskommenderingen.
>
Eric SVÄRD
Inflyttad fr Björkvik 1826. 1839 kommenderad till Långholmen. GM-45. Ofärdig i höger hand, oduglig till krigstjänst. Erhåller avsked. Undergått kyrkoplikt för fylleri under gudstjänsttid 21/1 1838. Utflytta [...]
>
Hindric SIÖSTEDT
Född på Åland. GM-33. Karlen god och gillas. 1739 kommenderad till Finland
>
Johan HAGEL
1789 sjuk.
>
Johan HAGEL
GM-06. Ofärdig i handen, begär och får avsked.
>
Johan SIÖSTEDT
GM-44. Fått lungsoten, incurabel, kan ingen vidare tjänst göra, får avsked.
>
Jonas SPAK
Gick 1806 till Tyskland och därifrån till Åland, där han dog i dec månad 1808.
>
Jonn HANSSON
>
Olof HINDBERG
>