< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0028

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wäggen

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Dörren

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

L:A Fräntorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Åtorp

Mantal 5

1/4

Rotegård 6

Kastorp

Mantal 6

1/4

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 11, fr o m år 1710 — 28.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Per, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wäggen — Enkian, 1/4 Mantal.
Dörren — Joen, 1/4 Mantal.
Lilla Fräntorp — Enkian, 1/8 Mantal.
Åtorp — Israel, 1/4 Mantal.
Stafstorp i Wingåker — 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gyldenstierna.

År 1688 har Stafstorp utgått och i stället tillkommet:
Kastorp i Wingåkers sn, 1/8 Mantal och
Kåhlartorp i Wingåkers sn, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättnings år 1728:
Walla — Lars, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wäggen — Anders, 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Grefwe Carl Nierots arvingar.
Dörren — Jöns, 1/4 Mantal.
L:a Fräntorp — Erick, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Grevinnan Maria Gyllenstierna.
Åtorp — Nils, 1/4 Mantal. Possessor: Carl Adolph Gyllenstierna.
Kastorp — Nils, 1/4 Mantal. Possessor: Claes Bondes arvingar.
Kohlartorp — Pär, 1/8 Mantal. Posessor: Grefwe Strömbergs arvingar.

De två sistnämnda belägna i Vingåkers socken.

Roten anslagen till uoffs lön 30/6 1815 — 15/10 1817.

Inhyst (?) 1810 Gustav Sturm från rote nr 15.

Soldater vid detta torp

Anders REHN
Avfördes såsom "sjuk i Tyskland". Hade ev avlidit 1814. Uppgifterna om de kvarvarande i Tyskland var få. "Har varit 2ne gånger på arbetskommendering i Söder Telje, en gång vid Göta Kanal, marscherade med en del a [...]
>
Anders RENBERG
Ur dansk fångenskap, hemkommen och insatt på detta nummer. (Anst 1710). GM-33. Karlen sjuk, bräcklig och oduglig, får avsked.
>
Carl Gustaf KLINGFELT
>
Carl Johan KRAFT
Ställdes vid GM 1866 på 1 års förbättring för sjuklighet. GM-69. Begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt väl.
>
Carl Magnus KRAFT
Inflyttad fr Lunda 1828. 1839 sjuk i lägret. GM-59. Begär och får avsked såsom sjuklig enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl.
>
Eric LIND
Inflyttad fr Ö. Vingåker 24/3 1818. Avförd ur regementets rullor för delaktighet i mord. Tillsammans med Carl Sundin/ev Svendin, mördade han soldaten Anders Sik och dennes hustru Stina Pehrsdotter 9/11 1826.
>
Eric REHN
>
Ferdinand Fredrik WALLMAN
GM-68. Gammal, oförmögen till tjänstgöring, får avsked.
>
Johan Albert HAGSTRÖM
GM-76. Ogillas i anseende till sjulighet (lungtuberkulos). Tjänt väl.
>
Johan Albert HEDIN
Inflyttad fr Björkvik. 1833 sjuk å roten (kronisk reumatism). Erhöll Svärdsmedalj 21/1 1904.
>
Jonas KRAFT
Int. avsk. 4/12 1827.
>
Jonn ERICHSSON
GM-84. Fattas värja.
>
Jöns ERSON
GM-10. Vakant. Sold Jöns Erson war för denna roten antagen, men blef ihiälslagen hemma och är sedermera ingen i dess stelle.
>
Lars REHNBERG
1739 Kommenderad på Fregatten Drottningholm.
>
Olof RENBERG
St Malms sockenstämmoprotokoll 1748-10-02, § 12: "Til afledne soldaten Olof Renbergs änkia, Maria Andersdotter, behagade ock församlingen förordna så stor andehl, uti miöl och andra persedlar, med penningar, som [...]
>
Olof WALLMAN
>
Pehr WALLMAN
>
Pehr WALLMAN
Ny utrustning 1718 = nr 1. -18 tillåtes att byta ut sig när han skaffar sig god i stället. Gått olovligen ifrån sjukvaktarna (rymt) 12/12 1718. Pique fattas samt hela monderingen och värjan, vilket karlen vid bortg [...]
>
Per MALMSTEDT
>