< Tillbaka <
Info om rote

Valla

Rotens nummer år 1686 — 9, fr o m år 1710 — 27.

Rotens sammansättning år 1686:
Walla — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Hårstorp — Olaf, 1 Mantal.
Hult — Bengt, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gyldenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Walla — Erich, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Hårstorp — Erich och Anders, 1 Mantal.
Hult — Erich, 1/8 Mantal.
Possessor för ovanstående: Grevinnan Maria Gyllenstierna.

Torp

Torpnummer

SR-00-0027

Rote

Valla

Rotegård 1

Walla

Andel 1

1/2

Rotegård 2

Hårstorp

Andel 2

1

Rotegård 3

Hult

Andel 3

1/8

Kartklipp

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Soldater vid detta torp