< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0013

Rote

Forssjökvarn

Rotegård 1

Fårsiöqwarn

Mantal 1

3/4

Rotegård 2

Mogetorp

Mantal 2

3/8

Rotegård 3

Stensätter

Mantal 3

1/2

Rotegård 4

Myrsätter

Mantal 4

1/4

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 4, fr o m 1710 — 13.

Rotens sammansättning år 1686:
Stenzsätra — Jonn, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Fårsiöqwarn — Per, 1 Mantal. Possessor: Christ. Gyldenstierna.
Myrsätra – Erich, 1/8 Mantal.

Rotens sammansättning år 1728:
Fårsiöqwarn — Erich och Daniel, som i 1695 års GM-rulla är indelt för 1 helt mantal har Landshöfdingen sedermera RiksRådet och Praesidenten Herr Baron Klerck befunnit icke kunna stå i Rote för större mantal än 3/4 mantal. Huvudrote. Och förtenskull stärckt thenna rote ifrån Nummer 165 med
Mogetorp, 1/4 Mantal, som jämwähl ifrån Råå och Rör är infördt för 3/8 Mantal.
Possessor för Fårsiöqwarn: Grefwe Carl Adolph Gyllenstierna.
Possessor för Mogetorp: Pehr Rosenholms arvingar.
Stensätter, 1/2 Mantal. Possessor: Pehr Rosenholms arvingar.
Myrsätter — Joen, som här varit indelt för 1/8 Mantal, har sedermera blivit skattlagt och av Högbemälte Grefwe i denna rote infört för 1/4 Mantal. Possessor: Grefwe Carl Adolph Gyllenstierna.

Roten vakant för Krigsacademien 21/3 1793 — 28/3 1801.

Soldater vid detta torp