< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0012

Rote

Fårnäs

Rotegård 1

Fårnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Biälckebohl

Mantal 2

1

Socken

Stora Malm

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer år 1686 — 8, fr o m år 1710 — 12.

Rotens sammansättning år 1686:
Fårnäs — Enkian, 1 Mantal. Huvudrote.
Biälckebohl — Olof, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

Rotens sammansättning år 1728:
Fårnäs — Jonas Dahl, 1 Mantal. Huvudrote.
Biälckebohl — Getzen, 1 Mantal.
Possessor för ovanstående: Greve Carl Adolph Gyllenstierna.

I GM-rullan ant: “Blifwit Wacant hemma i landet den 3/6 1760”.

Soldater vid detta torp

Alexander FORSMAN
För dess bräcklighets skull enligt Högloflige Kungl. Krigs.Collegii tillstånd undfått Högwälborne Öfwerstens och Riddaren von Essens int.avsk.
>
Anders BOLT
Inflyttad 5/3 1817. 1820 kommenderad till Södertälje. GM-45 i anseende till ålder och tjänstetid avsked. Deltagit i fälttågen mot Norge och Tyskland. Anmäles till underhåll genast. Dödstidpunkten eventuellt 2 [...]
>
Bengt LINDBERG
Roten vacant.
>
Carl Erik SKOG
Inflyttad 1860. Utflyttad 22/10 1893. 6 döttrar.
>
Carl Johan FLOD
Inflyttad fr Floda 1846. Avförd ur regementets rullor för stöld.
>
Eric FORS
Inflyttad fr Snacktorp 1810. Antagen enligt uppgift 28/11 1818. Eftersom soldatens avsked är 14/3 1815 måste uppgiften vara fel. KM-15. Får avsked för bråck ådragen i Kronans tjänst. Son till 135 Edberg-Edbom. [...]
>
Eric SÖDERBERG
Född i Småland. 1789 kommenderad till Sveaborg.
>
Erik FAST
Död vid norska gränsen.
>
Erik FORMAN
Grå råcken uppbränd på marschen.
>
Frans Edvard SKOG
Inflyttad 1819. Gifte sig 22/10 1893 med Lerboflickan Klara Matilda Eriksson f. 1868. Utflyttad till Katrineholm.
>
Hans SÖDERQVIST
Roten vacant. Rymt 7/2 1750.
>
Johan LINDBERG
Gillas. Till Finland åkt 1739.
>
Johan SÖDERBERG
1789 kommenderad till Sveaborg.
>
Jonas FORSMAN
>
Jonas LINDBERG
Fått sig utbyta emot Johan Christiansson.
>
Jöns LINDBERG
>
Magnus FORSBERG
>
Nils FORSBERG
Rote nr 13 = Forssjöqvarn i St. Malm.
>
Nils WALLGREN
-18 utr = nr 1. GM-18. Karlen för liten. Sättes till tråssdräng. I dess ställe hit satt den inskrivne tråssdrängen från Oppunda Comp Jöns Ersson Lindberg.
>
Olof LINDBERG
>
Olof OLUFSSON
>
Pehr / Petter RÖR / RÖ
>
Pehr FAST
Var i tjänst 1806.
>