< Tillbaka <
Info om rote

Limslätt

Torp

Torpnummer

SR-00-1173

Rote

Limslätt

Rotegård 1

Limslätt

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

St. Almby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Lilla Almby

Mantal 3

1

Rotegård 4

Hageby

Mantal 4

1/2

Socken

Barva

Kompani

Öster Rekarne kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1087 och from år 1710 — 1173.

Rotens sammansättning år 1686:
Löfnääs — Mats Matzson 1/8 Mantal. Huvudrote
Lijmslätt — Anders Larsson 1/4 Mantal. Hjälprote
Blixtorp — Erick Hansson 1/2 Mantal. Hjälprote
Biörlunda — Enkian Karin 1/4 Mantal. HJälprote
Österlijda — Anders Persson 1/8 Mantal. Hjälprote. Possessor för samtliga: Herman Flemming

År 1688 samma gårdar, men Limslätt var huvudrote

Rotens sammansättning år 1728:
Limslätt — Joen Olsson 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Fru Cath. Sack
St. Almby — Lars och Olov 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Axel Oxenstierna
L:a Almby — Nils 1 Mantal. Hjälprote. Possessor: Morgonstierna 2/3 och Kronan behållet 1/3
Hageby — Joen 1/2 Mantal. Hjälprote. Possessor: Fru Anna Berendts arvingar

Roten vacant 1728, 1733
Roten vacant 1774-06-14 — 1777-03-17

I Husf.h.l. 1871 är ST 1173 redovisat i Jäder under L:a Almby

Rotetavlan finns på Regementsmuseet P10.

Soldater vid detta torp