< Tillbaka <
Info om rote

Kårsbäck Lillkällstugan

Torp

Torpnamn

Lillkällstugan

Torpnummer

SR-00-0112

Rote

Kårsbäck

Rotegård 1

Kårsbäck

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Damkierstugan

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Sandstugan Och Storgiöhle

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Eskelstugun Och Kalwyk

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Peppetorp Och Miugg

Mantal 5

1/4

Socken

Kila

Kompani

Livkompaniet

Rotens nummer 150, ändradens år 1710 till 112.

Rotens sammansättning år 1686:
Kårsbäck, 1/4 Mantal. Huvudrote.
Damkierstugan, Måslarstugan, RählgiöhlzStugen, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Giert Störnings förpantn
Sandstugan och Storgiöhle, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Giert Störnings förpantning.
Eskelstugun och Kalwyk, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Giert Störnings förpantning.
Peppetorp och Miugg, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Giert Störning förpantning.

Oansedt dese torpare ähre månge till thalett, så ähre der lyckwäll af mycket ringa lägenheter, och föga annat en backestugur, som mehrendels beboes af Bruckzfålket, dy blifwade alle tillhopa om een kneckt.

Rotens sammansättning år 1728:
Kårsbäck — Nils, 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Som ovan.
Damkierstugan, Måslarstugan, RählgiöhlzStugan, 1/4 Mantal, Hjälprote. Possessor: Som ovan
Sandstugun och Storgiöhle — Olof och Nils, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Som ovan.
Eskelstugun och Kalwyk — Erik och Nils, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Som ovan.
Peppetorp och Miugg, 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Som ovan.

Soldater vid detta torp

Anders Petter SKOTT
1866 sjuk å sjukhus.
>
Carl BÄCKSTRÖM
1789 till Sveaborg. GM-97: Sjuk på sjukhus, få avsked.
>
Carl Johan SKOTT
>
Eric BEXKSTRÖM
>
Eric KORSBERG
GM-42: Avsens. förmenad vara rymd.
>
Erich HOLM
Furir-skytt 22/3 1718.
>
Johan BÄCK
1807 sjuk å lasarett i Altesfehr. 1815 kasserad för vanfrejd.
>
Johan STRAND
1839 kommenderad till Långholmen.
>
Lars ELF
Stupade vid Södra Stäket. Ny utr 1718 = nr 1. Hade tidigare tjänat i Sverige 9 och i Danmark 1,5 år. Hela monderingen och geveret utom kappan förkommet vid Stäket.
>
Lars STRAND
GM-35: Begär och får avsked såsom sjuklig och oförmögen att tjäna kronan enligt läkarbetyg.
>
Matts KORSBERG
Oktober 1739 till Finland.
>
Moses KÅSWAD
Blå råcken, carpus, handskar, skor, skospännen, kam med foder är bortkommit vid slaget. (1710 vid Helsingborg). 1710 sjuk.
>
Nils KÅRMAN
"Corporal Nils Kårman i följe af Regs. krigs rättens utslag och afslagda dom d 4/3 1746 degraderad till gemen soldat och transporterad till nr 112". I tjänst 1750. Avsked före 18/2 1758.
>
Nils SMEDBERG
Dödsdatum osäkert.
>
Olof KIHLMAN
Insatt den ur danska fångenskapet hemkomne Olof Kihlman, som för ålder och bräcklighets skull bekommit Högwälborne Herr Baron och Genmj intavsk 23/1 1728. GM-28 utgammal, oduglig, tjänt 19 år, varit fånge 6 år [...]
>
Pehr BJÖRN
>
Pehr KÅRSBERG
>
Pehr MARTIN
>
Per Johan SKOG
>
Per OLUFSON
1686 "Absens siuk hemma". Var sjuk hemma även 1688.
>
Petter WED
GM 1848 sjuk på roten enligt betyg. GM 1851 ställes på 1 års förbättring för sjuklighet. 1854 avförd ur regementets rullor.
>