< Tillbaka <
Info om rote

Medje

Torp

Torpnummer

SR-00-1108

Rote

Medje

Rotegård 1

Medie

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Wabro

Mantal 2

1/2

Rotegård 3

Qwarntorp

Mantal 3

1/4

Socken

Ärla

Kompani

Öster Rekarne kompani

Torpnamn: Lilla Haga?

Rotens nummer år 1686 — 1173, år 1688 — 1172, fr o m år 1710 — 1108.

Rotens sammansättning år 1686:
Wabro — 1/2 Mantal. Huvudrote.
Medien — 1/2 Mantal.
Qwarntorp — 1/4 Mantal.
Possessor för ovanstående: Gustaf Sparre.

Från 1688 Medie huvudrote.

Rotens sammansättning år 1728:
Medie — Pär, 1/2 Mantal. Huvudrote.
Wabro — Anders, 1/4 Mantal står för 1/2 Mantal.
Qwarntorp — Pär, 1/4 Mantal.
Vid undersökningen i Compagniet år 1728 finnes denna rote fått till hjälp:
Sand, oskattlagt för 1/8 Mantal.
Hylling, oskattlagt för 1/8 Mantal.

Soldater vid detta torp