< Tillbaka <
Info om rote

Ramsjö

Rotens nummer är år 1686 — 592, år 1688 — 1022 och from år 1710 — 1033.

Rotens sammansättning år 1686:
Ramsiöö — 1 Mantal. Huvudrote
Hästnääs — 1/4 Mantal. Hjälprote
Nygiärde (1688 “Nygården”) — Hindricks och Edhe 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Ramsiöö — Commissarie Åman 1 Mantal. Huvudrote
Kalkudden — Madame Schlyter 1/2 Mantal, står i Roten för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Vakantsatt 1897-01-01 — ??

Till ST inflyttade 1878-11-01 en arrendator Zackarias Lantz. Utflyttad 1882
Till ST inflyttade 1897 en brukare Mauritz Fabian Håkansson
Till ST inflyttade 1909-04-23 fd soldat A.S.Wennberg från Åker. Utflyttad till nr 997 år 1924

OBS! Evert Wahlberg har registrerat detta torp inom Kärnbo sn (Mariefred).

Torp

Torpnummer

SR-00-1033

Rote

Ramsjö

Rotegård 1

Ramsiöö

Andel 1

1

Rotegård 2

Kalkudden

Andel 2

1

Kvar

X

Torp PDF

Torpbild 1

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Soldater vid detta torp

Anders LITEN
Bortrymt med Värja och Gehäng.
>
Anders RAHM
GM 1744-10-08 "Sjuk här i staden."
>
Anders RAMBERG
Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12. 1768 sjuk hemma.
>
Carl Eric LIND
Inflyttad 1849. GM -76: Beviljas avsked för ålderdomsbräcklighet. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Underhåll 1879. Utflyttad 1877 till Kalkudden som dräng.
>
Eric Edvard LIND
Släktnamnet osäkert. Inflyttad från Ytterselö 1876-11-03.
>
Eric LIND
Inflyttad från Karlskoga 1878-02-08."Afhändt sig lifvet genom drunkning", till följd av blygsel över begånget äktenskapsbrott.
>
Erich RAHM
1741 approberad. Sänd till Galéer-Esquadern.
>
Jan RAM
GM -18: har Krut- och Smörjhorn sedan sista GM. GM -33: sjuk här i staden. GM -40: varit sjuk sedan 1733-12-18. Gammal och styv. Oduglig till Krigstjänst. Får avsked.
>
Johan Emil SJÖQVIST
Inflyttad från Ytterselö 1889-04-24.
>
Johan RAM
GM -48: Begär och får för sjuklighet enligt läkarbetyg avsked. Tjänt väl.
>
Johan RAMBERG
1793 sjuk hemma. 1802 kommenderad till Stockholm.
>
Johan RAMM
Antagen vid Leggesta. Föll i Dansk fångenskap. Hemkom 1720 och insattes å nr 975 Riby, Åker.
>
Nills GRÖNBERG
GM -58: sjuk och oduglig, får avsked. Utflyttad till Furubacken, Dillnäs. Samme soldat som SR-00-1033-1747 Nils Granberg??
>
Nils GRANBERG
Född i Skåne. Samme soldat som SR-00-1033 Nills Grönberg??
>
Nils Gustaf LIND
Inflyttad från St. Sundby 1877-08-31.
>
Olof RAM
Fick soldatnamnet 1688.
>
Wilhelm RAHM
GM -23: ställes på förbättring i anseende till bråck. GM -26: såsom icke förbättrad, begär och får avsked.
>