< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-1033

Rote

Ramsjö

Rotegård 1

Ramsiöö

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kalkudden

Mantal 2

1

Kvar

X

Socken

Ytterenhörna

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 592, år 1688 — 1022 och from år 1710 — 1033.

Rotens sammansättning år 1686:
Ramsiöö — 1 Mantal. Huvudrote
Hästnääs — 1/4 Mantal. Hjälprote
Nygiärde (1688 “Nygården”) — Hindricks och Edhe 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Ramsiöö — Commissarie Åman 1 Mantal. Huvudrote
Kalkudden — Madame Schlyter 1/2 Mantal, står i Roten för 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Vakantsatt 1897-01-01 — ??

Till ST inflyttade 1878-11-01 en arrendator Zackarias Lantz. Utflyttad 1882
Till ST inflyttade 1897 en brukare Mauritz Fabian Håkansson
Till ST inflyttade 1909-04-23 fd soldat A.S.Wennberg från Åker. Utflyttad till nr 997 år 1924

OBS! Evert Wahlberg har registrerat detta torp inom Kärnbo sn (Mariefred).

Soldater vid detta torp

Anders LITEN
Bortrymt med Värja och Gehäng.
>
Anders RAHM
GM 1744-10-08 "Sjuk här i staden."
>
Anders RAMBERG
Ankom Pommern från Sverige 1758-08-12. 1768 sjuk hemma.
>
Carl Eric LIND
Inflyttad 1849. GM -76: Beviljas avsked för ålderdomsbräcklighet. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Underhåll 1879. Utflyttad 1877 till Kalkudden som dräng.
>
Eric Edvard LIND
Släktnamnet osäkert. Inflyttad från Ytterselö 1876-11-03.
>
Eric LIND
Inflyttad från Karlskoga 1878-02-08."Afhändt sig lifvet genom drunkning", till följd av blygsel över begånget äktenskapsbrott.
>
Erich RAHM
1741 approberad. Sänd till Galéer-Esquadern.
>
Jan RAM
GM -18: har Krut- och Smörjhorn sedan sista GM. GM -33: sjuk här i staden. GM -40: varit sjuk sedan 1733-12-18. Gammal och styv. Oduglig till Krigstjänst. Får avsked.
>
Johan Emil SJÖQVIST
Inflyttad från Ytterselö 1889-04-24.
>
Johan RAM
GM -48: Begär och får för sjuklighet enligt läkarbetyg avsked. Tjänt väl.
>
Johan RAMBERG
1793 sjuk hemma. 1802 kommenderad till Stockholm.
>
Johan RAMM
Antagen vid Leggesta. Föll i Dansk fångenskap. Hemkom 1720 och insattes å nr 975 Riby, Åker.
>
Nills GRÖNBERG
GM -58: sjuk och oduglig, får avsked. Utflyttad till Furubacken, Dillnäs. Samme soldat som SR-00-1033-1747 Nils Granberg??
>
Nils GRANBERG
Född i Skåne. Samme soldat som SR-00-1033 Nills Grönberg??
>
Nils Gustaf LIND
Inflyttad från St. Sundby 1877-08-31.
>
Olof RAM
Fick soldatnamnet 1688.
>
Wilhelm RAHM
GM -23: ställes på förbättring i anseende till bråck. GM -26: såsom icke förbättrad, begär och får avsked.
>