< Tillbaka <
Info om knekten

Olof OLOFSSON

1688 “Betalt Bandtlerrem och 26 öre till Band och i åhr 20 öre dito, förutan detta allehanda smått opburit af 13 man 4 1/4 Riksd. kopparmynt som lijka …. landsCom… befallte, och ähre andra små Poster som Capitain hafver opburit och böra giöra räkning för”.

Torp

Torpnummer

1187

Rote

Väfle

Rotegård 1

Wäfle

Mantal 1

1

Rotegård 2

Wäfle

Mantal 2

1

Socken

Sockennamn

Jäder

Härads ID

8

Antal Rotar

41

Inskannad

Källmaterialet för denna socken är inte inscannat. Sökning kan ske vid Krigsarkivets läsesal, möjligen har Malmköpingsortens Hembygdsförening uppgifter.

Kompani

Kompaninamn

Öster Rekarne kompani

Kompaninamn kort

6. Komp

Information

Torp

1187

Efternamn

OLOFSSON

Förnamn

Olof

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1682-11-30

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar