< Tillbaka <
Info om knekten

Nils GIERS

GM-40. Är huvudsvag och kan inte göra tjänst, blir ej approberad.

Nils Giers – Husförhörsprotokoll 21/10 1744 § 13:
“Bejärade förafskedade Soldaten Nils Giers thet wille Församblingen wisa honom till wederböriligt forum, på thet till säng och säte han kunde blifwa skild wid sin hustru, med hwilken han, på många förutgångne åthwarningar, icke förlikas kan; men som hustrun nu icke på kallelse sig instäldt, blef ärendet till ett annat tillfälle upstäldt.
(Ärendet överlämnades vid en senare stämma “til werdsligit forum, at ther sökia påstående skilnad til säng och säte”.

Torp

Torpnummer

0024

Rote

Gersnäs

Rotegård 1

Giersnäs

Mantal 1

1

Rotegård 2

Opsahla

Mantal 2

1/2

Rivet

X

Socken

Sockennamn

Stora Malm

Härads ID

1

Antal Rotar

29

Inskannad

källmaterialet till denna socken är inskannat

Kompani

Kompaninamn

Livkompaniet

Kompaninamn 2

Överstens kompani

Kompaninamn kort

Livkomp

Information

Torp

24

Efternamn

GIERS

Förnamn

Nils

Född

1706-11-30

Födelselän

D

Yrke

Bonde

Grad

Ingen grad angiven

Antagen

1735-05-03

Avsked

1740-06-16

Tjänsteår

5

Källor

Evert Wahlbergs arkiv.

Fler knektar