< Tillbaka <
Info om rote

Hunsta

Torp

Torpnummer

SR-00-0996

Rote

Hunsta

Rotegård 1

Hunsta

Mantal 1

½

Rotegård 2

Boswedh

Mantal 2

1/3

Rotegård 3

Elglöth

Mantal 3

1/8

Rotegård 4

Bråtorp

Mantal 4

1/8

Rotegård 5

Nårtorp

Mantal 5

1/4

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1020, år 1688 — 991 och from år 1710 — 996.

Rotens sammansättning år 1686:
Hunsta — 1/2 Mantal. Huvudrote
Boswedh — 1/3 Mantal. Hjälprote
Elglöth — 1/8 Mantal. Hjälprote
Bråtorp, S-näs sn — Påfvell 1/8 Mantal. Hjälprote
Nårtorp, Överselö sn — Hans 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Hunsta — Herr Hacker 1/2 mtl. Huvudrote
Boswedh — Anders 1/3 mtl, står för 1/2 mtl. Hjälprote
Elglöth — Erik 1/8 mtl. Hjälprote
Bråtorp — Påfvell utan mtl, står för 1/8 mtl. Hjälprote
Nårtorp — Hans utan mtl, står för 1/4 mtl. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Vacant till vol. 1848-04-24 — 1871-11-25. Anslagen till vol. 1871-11-25 — ??

1870-talet ändrat namn till Upsala.

Soldater vid detta torp