< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0994

Rote

Skäggesta

Rotegård 1

Skäggesta

Mantal 1

1

Rotegård 2

Klitsberga

Mantal 2

3/4

Rotegård 3

Gieresta

Mantal 3

1/2

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Numret tillhör Skäggesta rote, enligt Grill beläget i Toresund. Torpet står dock i Överselö socken, vid Segeröfjärden rakt väster om St. Lundby. Norr denna gård finns på kartan namnet “Skäggesta”. Föreligger det ett fel i Grills tabellverk? I en Generalmönsterrulla påpekas att Skäggesta rote har sitt torp i Överselö!
Torpet redovisas i Överselö enl Husf.h.l. 1836.

Rotens sammansättning år 1686:
Klitzberga — Lars Erichson 1 Mantal. Huvudrote
Gijrista — Enkian i Torsen sn 1/2 Mantal. Hjälprote
Hegaretorp — Jöns Larsson 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Skäggesta — Fru Giordes 1 Mantal. Huvudrote
Klitsberga, Överselö — Erik 3/4 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Fru Anna de Woinarvska
Qwarntorp, som här varit indelt för 1/2 mtl finnes intet i denna Rote utan i stället efter undersökning i Comp. 1728:
Gieresta — Måns 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet

Torpbesiktning 1869-04-27: Stugubyggnaden: Stugan invändigt orappad. Fähuset: Westra långsyllen och ofvanliggande stockar angripna af röta. Södra gafvelsyllen rutten. Ny dörr behöfves. Golf och båsbalkar ruttna. Fähuset i det hela dåligt.

Roten vakantsatt 1896-01-01 — ??

En “Gneip, Erik Johan” lär ha tjänat denna Rote.

Rotetavlan finns på Regementsmuseet P 10.

Soldater vid detta torp