< Tillbaka <
Info om rote

Torp

Torpnummer

SR-00-0993

Rote

Kumla

Rotegård 1

Kumbla

Mantal 1

1

Rotegård 2

Kumbla

Mantal 2

1

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1019, år 1688 — 990 och from 1710 — 993.

Rotens sammansättning år 1686:
Kumbla — Stephan 1 Mantal. Huvudrote
Snesta — Olof 1/2 Mantal. Hjälprote
Skarpeberga, Överselö — Per 1/2 Mantal. Hjälprote
Trägårdtztårpett — Anders til hielp. Possessor för samtliga: Niels Lilliehöök

Rotens sammansättning år 1728:
Kumbla — Erik, hemman 3/8 mtl, står för 1 mtl. Huvudrote
Kumbla — Anders 1mtl. Hjälprote. Possessor för båda: Kronan behållet

Vacant till Statsverket 1795-06-08 — 1804-05-05

Anslagen till uoff ? — 1824-02-21

Torpbesiktning 1869-04-27: “Ingen anmärkning.”

Heter Hålltorpet.

Soldater vid detta torp

Anders KLING
Inflyttad från Ytterselö 1824. 1839 kasseras enär använda bestraffningar flera gånger icke medfört åsyftad verkan. Utflyttad till Stickberga 1839.
>
Anders STÅLBOM
Gift. Inflyttad från Arboga 1791. - 90 sjuk i Elime laz. - 93: står till förbättring. Interimsavsked för liderlighet och vanartigt uppförande.
>
Carl Gustaf KLINGSPORR
Avgick till Hapaniemi Krigs Schola.
>
Carl KLINGSPORRE
>
Carl L TÖRNER
Avsked: befordrad till rustmästare.
>
Carl STÅHLE
Rymt.
>
Eric STÅHLE
1741 kommenderad å Galeer-Esquadern.
>
Eric STÅHLE
1716 fått värja, approberas. GM -18: Hindersson. Av Finsk Nation och får för den skull efter Kungl. Majts allernådigaste påbud avlevererad till Finland 1721-09-26.
>
Gustaf Wilhelm HOLTZ
Född på ST. Inflyttad från Kärnbo sn 1880. Befordrad från krp till dkrp 1902-10-01. Tjg å beväringsrekrytskolan 1904. Avsked vid GM 1904-09-06 med skyldighet att kvarstå till 1904-12-20. Underhåll på expecta [...]
>
Johan Julius Theodor HOLTZ
Inflyttad från Dillnäs 1847. Gift. 1851 Carlsborg. GM 1879 begär och erhåller avsked för sjuklighet. Underhåll genast. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Salby 1885-11-13. Lär finnas fler än de tre registr [...]
>
Johan STÅHLE
Antagen vid Leggesta.
>
Johan STÅHLE
Antagningsår kan vara 1681. Sjuk i lägret 1688.
>
Johan STÅHLE
-33: Karlen god och gillas.
>
Johan STÅLBOM
Sjuk i Tavastehus. Soldaten borta ur Husfhl 1791. Var i tjänst 1785.
>
Olof KRUT
Antagningsår osäkert. KM -15: Har enl. läkarbetyg svag hörsel och svag kroppsbyggnad.
>
Pehr Eric KLING
Inflyttad från Julita 1839. Gift. Insjuknade under marschen till 1845 års fältmanöver i en svår frossa och inlades å Södertälje lasarett enligt läkarbetyg. Avförd ur regementets rullor för stöld. Utflyttad [...]
>
Pehr KUHLA
GM 50: approberas så vida han tager sig i växt och styrka. 1758 sjuk. 1759-11-19 begär att få heta Kumlin istället för Kullman. GM -63: Namnet ändrat till Kuhla. GM -68: ofärdig vänstra handen, får avsked.
>
Pehr KÄLLMAN
Vakant.
>
Pehr ÖMAN
Tp från Upplands Stånds Dragon Regemente. I tjänst där sedan 1716. GM -28: Karlen gammal, svag och skröplig, får avsked. Vakant till 1732.
>