< Tillbaka <
Info om rote

Salby

Torp

Torpnummer

SR-00-0992

Rote

Salby

Rotegård 1

Sahlby

Mantal 1

1

Rotegård 2

Sahlby

Mantal 2

1

Rotegård 3

Robergsgården, Taxinge

Mantal 3

3/8

Rivet

X

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 997, år 1688 — 976 och from 1710 — 992.

Rotens sammansättning år 1686:
Sohlby — Staphan 1 Mantal. Huvudrote
Sohlby — Per — ? Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Sahlby — Erik 1 Mantal. Huvudrote
Sahlby — Anders 1 Mantal. Hjälprote. Possessor för båda: Lands Staten

GM 1744: Uppvistes Herr Landshövdingens Resolution av 1743-09-13, att denna rote fått till hjälp “Robergsgården, Taxinge sn, 3/8 mantal”, varmed det förbliver.

Torpbesiktning 1869-04-27:
Stugubyggnaden: Fönsterna odugliga. I kammaren fattas alldeles fönster. Förstugugolfvet och förstugutrappan odugliga. Lås fattas. Fähuset: Dörren utan lås och mycket otät.

Arbetskarlen Per August Lindqvist med familj bebodde torpet 1872 — 1875.
Torpet revs omkring år 1940. Köptes av “Karlsson i Djupvik” (Toresund), som av virket byggde sig en stuga vid Djupvik. (Strax söder om soldattorpets gamla plats.);

Soldater vid detta torp

Anders Paulus SAHL
Inflyttad från Stockholm 1875. GM -76: får räkna 6 år 5 mån. vid Kgl. 2:a Livreg. 1879 ubef.skola i Karlsborg. Fader till soldat 649 Sahlberg, Fogdö sn (som kom att bli regementets siste indelte soldat avsked 196 [...]
>
Anders Rudolf LINDBOM
Befordrad till Furir "med sin förra lön" 1780-06-06.
>
Anders SOHLGREN
>
Bengt ELGH
>
Carl BJÖRKMAN
>
Eric BAGGE
Förnamn ev Pehr. Inflyttad från Baggebohl soldattorp 1770. Grad: Avskedad soldat. Var inhyst på detta torp från 1770 till sin död.
>
Eric Johan STOLT
Inflyttad från Edeby. 1839 kommenderad till Långholmen. GM -63: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Anmälan till underhåll genast. Tjänt väl.
>
Eric SAHLBERG
Karlen god och gillas.
>
Eric Wilhelm JANSSON
Inflyttad från Överselö 1864. GM -66: begär och får heta Jansson i stället för Stolt. GM -72: begär och får avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Ekerö 1872.
>
Erich RUTT
GM -90: Gammal och bräcklig, får avsked och underhåll.
>
Fred W FREDRICKSSON
Erhöll underofficers nummer år 1806.
>
Johan Fredric NAUCKHOFF
Avsked = avförd.
>
Johan SAHLBERG
GM -18: Har Krut- och Smörjehorn sedan sista GM. Handskarna förkomna i Actionen vid Stäket 1719-08-13. År 1733 bytt efternamn från Sperling till Sahlberg.
>
Johan Wilhelm SAHL
Inflyttad från Strängnäs landsförsamling 1896-11-02. Var dräng vid Lundby, Strängnäs landsförsamling. Förberedande korpralskola 1899, korpralskola 1900-05-07. Vicekorpral 1902-04-25. Avsked på egen begäran. [...]
>
Jonas SAHLBERG
Roten vacant.
>
Magnus WALLERSTRÖM
>
Mats SAHLBERG
>
Pehr STOLT / STOLTZ
Inflyttad från Kärnbo sn 1813.
>
Per SPERLING
Stupade i slaget vid Helsingborg. All mondering borta.
>
Petter SAHLSTEDT
"För det han varit starkt infisierad av smittsam sjukdom, han uppå rotens begäran erhållit Herr Överstens och Riddarens interimsavsked. Roten vakant.
>
Petter TÖRNROS
Hade inget nummer vid V. Rekarne compagnie. Rymde i Pommern. Roten vacant.
>
Petter WAHLBERG
(Antagen utan lega 1741-04-23.)
>
Samuel SAHLQVIST
Inflyttad från Hista.
>
Swen FLODBERG
>