< Tillbaka <
Info om rote

Baggebol

Torp

Torpnummer

SR-00-0991

Rote

Baggebol

Rotegård 1

Baggebohl

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Håltorp

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Spånsvik

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Gundvik

Mantal 4

1/2

Rivet

X

Flyttat

X

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1012, år 1688 — 983 och from år 1710 — 991.

Rotens sammansättning år 1686:
Baggebohl — Lars 1/4 Mantal. Huvudrote
Håltorp — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote (1688 “Helletorp”);
Spånsvik — Per 1/4 Mantal. Hjälprote
Gundvik — Per 1/4 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Baggebohl — Staffan 1/2 mtl. Huvudrote
Håltorp — Johan 1/2 mtl. Hjälprote
Spånsvik — Joen 1/4 mtl. Hjälprote
Gundvik — Anders 1/2 mtl. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Torpbesiktning 1869-04-27: Stugubyggnaden: Ugnen och ärilen sönderfallna. Lås till stugudörren saknas.

Torpet flyttat till rotegården.

Soldater vid detta torp

Anders HELLGREN
Inflyttad från Ytterselö 1790-03-02. Avskedsdatum osäkert.
>
Anders STORM
Inflyttad från Ytterselö. GM -45: "Sjuklig. Ofärdig i händerna. Oduglig till Krigstjänst. Avsked med anmälan till underhåll på expektans." Erhöll underhåll 1848-12-27. Utflyttad till Norrby 1846.
>
Carl BERG
Antagen i Leggesta. Har tjänt hos bagare.
>
Carl Christian HELLGREN
GM -17: "Får avsked för ålderdom och sjuklighet. Anmäles med fullt skäl till underhåll. Besvistat krigen. Visat ett umärkt hedrande uppförande-"
>
Carl Petter SVEDIN
Inflyttad från Baggbohl 1846. GM -72: "Begär och får avsked. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl." Utflyttad till Gunviken 1873.
>
Eric BAGGE
Tp hit från Upplands Dragon-Regemente. Dragon Elfström - heter nu Bagge.
>
Erich BAGGE
Kan läsa. 1759 och 1761 sjuk i Kvarteret. GM -63: "Gammal och svag. Gjort Campagnerna i Finland och Pommern och vid alla tillfällen förhållit sig ganska väl. Får avsked med rekommendation till underhåll." Utfl [...]
>
Erik Vilhelm FREDRIKSSON
Inflyttad från Norrsätra 1894. Korpralskola 1899. Svärdsmedalj febr. 1923. Tystlåten.
>
Hindric BAGGMAN
>
Johannes SVEDIN
Inflyttad från Taxinge 1872. 1876 får räkna 7,5 år vid värvat garnisonsregemente. Utflyttad till Spånsvik 1894.
>
John BAGGE
Fick soldatnamnet 1688.
>
Matz BAGGE
Född på Åland. Har Krut- och Smörjhorn sedan sista GM. Av finsk Nation och för den skull är efter Hans Kgl. Majts allernådigaste påbud avlevererad 1727-09-26.
>
Pehr BAGGE
GM- 33: Karlen approberad. Livmunderingen, som i stället för den avbrände, är genom K.K - lott föranstaltande till Roten ankommen, är för karlen jämväl fattas Musqvetremmen, som ej är medsänd. I tjänst 1739.
>