< Tillbaka <
Info om rote

Kantorp

Torp

Torpnummer

SR-00-0990

Rote

Kantorp

Rotegård 1

Kanttorp

Mantal 1

1/4

Rotegård 2

Brolöth

Mantal 2

1/4

Rotegård 3

Torsenhufwud

Mantal 3

1/4

Rotegård 4

Norrsäter

Mantal 4

1/4

Rotegård 5

Slåswijk

Mantal 5

1/4

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1011, 1688 — 982 och from år 1710 — 990.

Rotens sammansättning år 1686:
Kanttorp — Olof 1/4 Mantal. Huvudrote
Brolöth — Per 1/4 Mantal. Hjälprote
Torsenhufwud — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote
Norrsäter — Johan 1/4 Mantal. Hjälprote
Slåswijk — Carl 1/8 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Kanttorp — Änkan 1/4 Mantal. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Brolöth — Nills 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Herr Jonas Örnfelt
Torsenhufwud — ? 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Donerat
Norrsäter — Pehr 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Kronan behållet
Slåswijk — Anders 1/4 Mantal. Hjälprote. Possessor: Herr Jonas Örnfelt

Roten anslagen till underofficers lön 1815-12-30 — 1832-12-31
Roten anslagen till musikens underhåll 1833-01-01 — ?

Soldater vid detta torp