< Tillbaka <
Info om rote

Snista

Torp

Torpnummer

SR-00-0989

Rote

Snista

Rotegård 1

Snista

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Sjerlunda

Mantal 2

1/3

Rotegård 3

Opptuna

Mantal 3

1

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1099, år 1688 — 980 och from år 1710 — 989.

Rotens sammansättning år 1686:
Wannersta — Lars 1/2 mtl. Huvudrote
Swijsta — Erich 1/2 mtl. Hjälprote
Qwicksta — Måse 1/4 mtl. Hjälprote
Carlkulla — Jöns 1/3 mtl. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Snista — Anders 1/2 mtl. Huvudrote
Sjerlunda — Johan 1/8 mtl, står i roten för 1/3 mtl. Hjälprote
Opptuna, Ytterselö — Herr Cardelius 1 mtl. Hjälprote. Possessor för samtliga: Kronan behållet

Antecknat vid GM -78: “Som denna Rote varit Vacant sedan Januari månad 1763, så utskrives genast en av roten om ej duglig karl nu kan presteras, varå vederbörande håller noga hand.”

Torpbesiktning 1869: “Fönsterkarmarna angripna av röta. Dörrar och dörrkarmar dåliga. Fähuset: nästa fullkomligt förstörd av röta.”

Nr 989 är i husfhl 1871 bokf. som “Opptuna ST, Ytterselö”

Soldater vid detta torp

Anders KASLUND
>
Anders LIND
Befordrad till vice-korp. 1814. GM -26: Blesserad vid Säfvar i axeln. Tjänt väl och bevistat alla fälttågen. Får avsked med underhåll. Dödsåret osäkert.
>
Anders SNISTRÖM
Commenderad för rote 990 Kantorp.
>
Carl Gustaf LIND
GM -45: För liderlig och oordentlig levnad ställd på 1 års förbättring. Har klena kunskaper. Avförd ur regementets rullor för stöld. Straffad med kyrkoplikt 1846-05-24.
>
Carl MÅSE
Gehänget förkommet 1719. GM -28: Karlen gammal, svag och skröplig, får avsked. Roten vakant.
>
Eric KARLUND
GM 1789-01-16: Karlen anmäles av Fältskären vara sjuk efter en svår Rötfeber och oförmögen att tjäna, men kan komma sig igen genom Brunnskur, står tills vidare kvar. GM 1789-10-14: Obotligt sjuk, oduglig till vi [...]
>
Eric TRYGG
Inflyttad från Överselö 1847. GM -76: begär avsked för sjuklighet. Underhåll på expektans. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Stensborgs nybygge.
>
Johan / Jean SNISTRÖM
Föd.ort: Enl GM-rullan 1763 "Roslagen" GM -63: begär och får avsked med rotens tillstånd. Varit sjuk i kvarteret 1759.
>
Johan MÅHL
Är i Riga.
>
Lars SNYGG
1793 och 1797 ställd på förbättring. GM -02: obotligt sjuk i bröstet, får avsked.
>
Mats MÅSE
1716 fått värja.
>
Otto Wilhelm HJELTE
Inflyttad från Stockholm till ST 1002 som "skoarbetare" 1876. Blev s.å. soldat för nr 989. Har tidigare tjänt vid Kungl. 2:a Lifgardet 6 år. Får vid GM 1879 tillgodoräkna sig dessa. Befordrad till Vice-korp 1879 [...]
>
Per MÅSE
Fick soldatnamnet 1688.
>