< Tillbaka <
Info om rote

Norrby

Torp

Torpnummer

SR-00-0987

Rote

Norrby

Rotegård 1

Norrby

Mantal 1

1/2

Rotegård 2

Norrby

Mantal 2

1

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 1007, år 1688 — 978 och from år 1710 — 987.

Rotens sammansättning år 1686:
Norrby — “Unge Per Erichson” 1 Mantal. Huvudrote
Norrby — “Gamle Per Erichson 1/2 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Norrby — Joen 1/2 mtl. Huvudrote. Possessor: Kronan behållet
Norrby — Lars 1 mtl. Hjälprote. Possessor: Donerat
(Är rotegårdarna omkastade?);

Torpbesiktning 1869-04-27: “Ingen anmärkning.”

Vakant 1872 — 1875

Här har funnits en sold P.J.Fall f. 1848. Bodde bofast Räfsnäs kvarn, Toresund. I livet 1919. Han var far till C.J.Bloms hustru! Finns införd å nr 978.

Soldater vid detta torp

Anders NORD
Gift. -07: sjuk i Quarteret.
>
Anders NORLING / NORDLING
Gift. (Tvillingar dödf. 1785-12-03). -97: sjuk å sjukhus. Utstruken av regementschefen på rotens begäran.
>
Axel SKANTS
Inflyttad från Björnlunda 1843. Gift. GM -72: Begär och får avsked. Underhåll på expektans. Tjänt väl. Utflyttad till Endal backstuga, Eneby 1873.
>
Carl Johan BLOM
Inflyttad från Ytterselö 1881. Befriades från reg.mötet 1902 p.g.a. ömmande familjeförhållanden. Avsked utan underhåll (GM -04). Utflyttad till Ytterjärna 1918-11-08.
>
Carl NORBERG
Avancerat till Corporal vid nr 1001.
>
Carl Peter SKANTS
Inflyttad från Åker 1821. Gift. GM -39: Av erhållen skada i benen enligt läkarbetyg för vidare krigstjänst oduglig. Begär och får avsked. Utflyttad 1839. Hette tidigare Hastig..
>
Erich FÅGELL
(1686 Jacobsson). Erhöll sitt soldatnamn 1688.
>
Erich NORBERG
Antagen vid Leggesta.
>
Friedrich MELLENIUS
"Icke tagit någon lega."
>
Gabriel NORSTRÖM
Gift. "som utan städsel och lega frivilligt tjänt enl -68 coh -74 års GM-rullor nu med rotens bifall erhåller Herr RegC avsked - interimsavsked.
>
Jan FRISK
Interimsavsked.
>
Johan Edvard BLOM
Inflyttad från Ytterselö 1875. Gift. Interimsavsked. Utflyttad till Ytterselö 1883.
>
Johan FRISK
GM -20: Kass. för liderlighet.
>
Johan NORBERG
GM -33: karlen sjuk och bräcklig, begär och får avsked, och är roten nöjd att skaffa annan karl.
>
Johan NORDBERG
Födelseåret osäkert - kan var 1711. Kan läsa litet 1752. Hustrun kan läsa. GM -62 i Mariefed: har fel på vänstra ögat samt sjuklig och oduglig, casseras. Roten vakant.
>
Jon NORRBERG
Har kruthorn sedan sista GM. GM -18: Karlen för liten, sättes till Tråssdräng.
>
Lars SKANTS
Inflyttad från Stockholm 1840.
>
Nils LUNDBERG
Befordrad till Furirs lön inom kompaniet.
>
Olof NORBERG
Född i Lifland. Rymt 1719-05-12, sedemera igenfunnen och hit satt i arrest i Stockholm. Generalmajoren Greve Oxenstierna känner vid karlen som förr varit vid dess regemente. Återtransporterad.
>
Pehr NORBERG
>