< Tillbaka <
Info om rote

Ulfsberga Strömstugan

Torp

Torpnamn

Strömstugan

Torpnummer

SR-00-0986

Rote

Ulfsberga

Rotegård 1

Ulfzberga

Mantal 1

1

Rotegård 2

Nårby

Mantal 2

1

Socken

Toresund

Kompani

Gripsholms kompani

Rotens nummer är år 1686 — 999, år 1688 — 969 och from år 1710 — 986.

Rotens sammansättning år 1686:
Ulfzberga — Lars 1 Mantal. Huvudrote
Nårby — Joen 1 Mantal. Hjälprote

Rotens sammansättning år 1728:
Ulfzberga — Johan 1 Mantal. Huvudrote. Possessor: Lands Staten
Nårby — Zachris 1 Mantal. HJälprote. Possessor: Grevinnan Soop

Hfhl 1843: Norrby 1843

Torpbesiktning 1869-04-27: “Stugubyggnaden: Södra fönstret mycket dåligt. Dörrarne dåliga. Ugnen och spiseln bristfähiga. Wäggarne behöfva rappas. Golfvet mycket bristfähigt. Kammarväggen bristfähig. Norra knuten mellan kammaren och stugan behöfver brädfodras. Östra gafveln brädfodring bristfähig. Stenfoten på östra gafveln dålig.”

1896 Norrby.

1899 inflyttade torparen Adolf Fredrik Jonsson.

Soldater vid detta torp

Anders DAHL
Gift.
>
Anders Gustaf LUNDQVIST
Inflyttad från Toresund 1867. Gift. GM -76: begär avsked för sjuklighet. Tjänt utmärkt väl. Utflyttad till Överenhörna 1876.
>
Anders LÅNG
Inflyttad från Ytterselö 1839. Gift. GM -66: begär och får avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg. Underhåll på expektans. Tjänt väl.
>
Anders ULLSBERG
Född i Norge. Antagen i Leggesta. Erhållet Kongl. Majts Nådigaste avskedspass i anseende till dess bräcklighet. Hölster tappat i slaget vid Helsingborg 1710-02-28.
>
Anders WOLFF
Gift. - 83: sjuk i lägret.
>
Eric ULLSBERG
Kan läsa litet.
>
Fredric WOLFF
Interimsavsked.
>
Hindric ULSBERG
>
Johan August STRÖM
Inflyttad från Kärnbo sn 1876. Gift. GM -02: Underhåll på expektans. Utflyttad till Gesta hage. Matilda Ström (?), f. 1852, änka 1906.
>
Johan Fredrik QVIST
Födelseåret osäkert. Inflyttad från Gesta 1832. Gift. Grad: Ev. corporal. GM -35: Kommenderad. Åter fr. Grisslehamn -36. Straffad för brott mot 7:e budet 1837 (Du skall icke stjäla).
>
Johan MUDDI
Degraderad corporal (År 1686 -- 1021, år 1710 -- 1019).
>
Johan ULF
"Avancerad till Corporal"
>
Jöran ULLSBERG
Född på Åland. Har kruthorn sedan sista GM. "Död vid roten." Musqvetrem och fängnålar borta.
>
Nils ULFSBERG
Gift. GM -78: svag, liten, avskedas.
>
Nils ULFSBERG
"Död på roten"
>
Nils ULLSBERGH
"God och gillas." Var i tjänst 1739.
>
Pehr ULLSBERGH
Var tidigare Tråssdräng för 21:a Tältlaget. GM -28: Karlen svag, osynlig, kan ej bära upp geväret, får avsked.
>
Petter HJORT
Gift. (Ev. 178 lång). GM -26: sjuklig, gammal, kan ej bära packning. Får avsked.
>